Liên hệ

Vui lòng điền thông tin bên dưới


モティティトレーディング株式会社/Motiti Trading Inc.

Trụ sở chính: 1-28-6 Nakagin Shizuku Buiding 3 F-4 F Kabukicho Shinjuku Tokyo Japan , 160-0021

Văn phòng: 3-40-13 Ryokuen Izumiku Yokohama Kanagawa Japan , 245-0002

Phone: 090-3402-9497

Tel: 045-362-1221

Fax: 045-410-6966

Email: tanukipho@gmail.com

Email: motitihanghoa@gmail.com


Giờ làm việc

Mon - Sun: 10am to 19pm

Tư vấn online 24/7