採用情報

Motiti Trading Inc. Thông báo tuyển dụng nhân sự cho văn phòng mới tại Tokyo

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và thành lập văn phòng mới tại Tokyo công ty Motiti trading inc. cần tuyển dụng các vị trí sau (CHÚNG TÔI SẼ GIA HẠN VISA CHO CÁC BẠN SANG VISA ĐI LÀM CHO CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI ). DỰ KIẾN BẮT ĐẦU LÀM VIỆC : THÁNG 8/2017